SENEGAL'İN TURİZM ALANINDAKİ PROJESİ

SENEGAL'İN TURİZM ALANINDAKİ PROJESİ/İKÖ İLE ORTAKLAŞA DONÖRLER KONFERANSI DÜZENLENMESİ

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız yazıda, 

İslam Konferansı Örgütü (İKO) Genel Sekreterliği’nden alınan notaya atfen, 28-30 Kasım 2010 tarihlerinde Tahran’da yapılan 7. İslam Konferansı Turizm Bakanları Toplantısı’nda alınan ekli karar uyarınca; Senegal Hükümetince İKÖ ve Dünya Turizm Teşkilatı ile birlikte 27-28 Mayıs 2011 tarihlerinde Dakar’da “Batı Afrika’da Sınır Aşan Parklar ve Koruma Altındaki Alanlar Ağında Sürdürülebilir Turizm Kalkınması” başlıklı bölgesel proje için Donörler Konferansı düzenleneceği bildirilmiştir.

Donörler Konferansının bahsekonu projeye mali katkıda bulunabilecek ortaklar, yatırımcılar ve donörler için ilk elden bilgi edinme ve katılımcıların projeye ilişkin taahhütlerini sunma imkanı sağlayacağı belirtilmiştir. 

Konferansa katılacak heyetlerin katılımlarını, 20 Mayıs 2011 tarihine kadar ekte yer alan bilgi notunda kayıtlı irtibat noktalarına ve Dışişleri Bakanlığına bildirmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Ek 1: 339 NOTA_a5c56k.pdf  

GÜNEY IRAK'A SEYAHAT NOTLARI

GÜNEY IRAK'A SEYAHAT EDECEK T.C. VATANDAŞLARI İÇİN HAZIRLANAN NOT 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,

Türk firmalarının başta Basra olmak üzere Güney Irak’a artan ilgileri nedeniyle bölgeye seyahat eden ve bölgede iş yapan Türk vatandaşlarının  sayısındaki artış üzerine,  Türk vatandaşlarının  vize uygulamaları, seyahat, yeme içme ve barınma olanakları, oturma ve iş mevzuatı ve yerel adetler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacı ile Basra Başkonsolosluğu tarafından bilgi notu hazırlandığı bildirilmiştir.