ABD

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza hitaben gelen yazıda;

ABD'nin politik açıdan yakın müttefiki olarak kabul ettiği 44 ülkeden 36'sına çok sayıda yüksek teknolojili ürünü lisanssız ihraç edebilmesine olanak sağlayan "Stratejik Ticaret Yetki Lisansı Muafiyeti'nin 15.06.2011 tarihinde, ABD Resmi Gazetesi'nde ( Federal Register ) yayınlandığı belirtilmektedir.

 

HONG KONG KAĞIT HAVLU ALIM İHALESİ

alt

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza hitaben gelen yazıda; Hong Kong hükümeti tarafından çeşitli kamu kurumları için kağıt havlu alımına ilişkin bilgi verildiği belirtilmektedir. Söz konusu bilgiye TOBB internet sitesinde, Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi altında, İhale Özelleştirme Yatırım linkinden ulaşılabilmektedir.

2. İSTANBUL ULUSLARARASI SU FORUMU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Plan Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın eşgüdümü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün liderliği altında uluslararası su topluluğunun 3-5 Mayıs 2011 tarihlerinde, 2. İstanbul Uluslararası Su Forumu adı altında, İstanbul Sütlüce’deki Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu forum ile ilgili detaylı bilgi www.iusf.org.tr internet adresinden alınabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİBYA'DAKİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atıfla, yurtdışı teknik müşavirlik faaliyetlerinin, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/05/2004 tarih ve 2004/8 sayılı Kararı’na istinaden, 09/06/2004 tarih ve 25487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/5 sayılı "Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurtdışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ” ve söz konusu Tebliğe istinaden hazırlanmış olan Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde desteklendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu kapsamdaki uygulamanın daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla mezkur Tebliğe ait Uygulama ve Esasların bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olduğu, anılan metnin son haline www.dtm.gov.tradresinden erişilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

 

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ'NDE ULUSLARARASI FUAR

TOBB'den alınan bir yazıda, Özbekistan’da, 2011 yılında düzenlenen uluslararası fuarların listesi iletilmiştir. Anılan liste Odamız'dan temin edilebilir.

Aynı yazıda, Özbekistan devleti tarafından, Türk yatırımcılarına, herhangi bir bedel ödemeksizin, Özbekistan devletine ait inşaat tesislerinden kullanılmayan, boş ya da inşaatı yarıda kalmış bina tahsis edilebileceği, ancak bunun için taahhüt edilen yatırımın vaktinde bitmesinin şart olduğu vurgulanmaktadır.