TASLAK TEBLİĞ GÖRÜŞÜ

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza hitaben gelen yazıda;

Su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insan sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, sucul ekosistemlerde yer alan biyolojik çeşitliliğinin korunması için yer altı ve yer üstü su kaynakları kalitesinin kirliliğe karşı korunarak kullanılması gerektiği hatırlatılmaktadır.

AMBALAJ SEKTÖRÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza hitaben gelen yazıda;

TOBB Türkiye Ambalaj Meclisi organizasyonunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazır Ambalaj Teknik Komitesi (HAZTEK) koordinasyonunda, 27 Eylül 2011 tarihinde Ankara'da TOBB Hizmet Binası'nda saat 09.30-16.00 arasında Ambalaj Sektörü Bilgilendirme Toplantısı yapılacağı belirtilmektedir.

GANA/KEK 2. DÖNEM TOPLANTISI

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza hitaben gelen yazıda;

Gana/KEK 2. Dönem Toplantısı'nın 2011 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

TÜRK-İNGİLİZ İŞ FORUMU

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza hitaben gelen yazıda;

DEİK/Türk-İngiliz İş Konseyi'nin katkılarıyla, Türk-İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası (TBCCI) tarafından 9 Eylül 2011 tarihinde, İstanbul (Barbaros) Point Otel'de "Türk-İngiliz İş Forumu" düzenleneceği bildirilmektedir.

MERKEZ BANKASI KAYNAKLI KREDİ PROGRAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Merkez Bankası'nın (TCMB)
"Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri Esas ve Şartları" Genelgesi ile
Eximbank'a tanınan 2 milyar ABD doları tutarındaki limit dâhilinde uygulanmakta olan
Sevk Öncesi Reeskont Kredisi (SÖRK) Uygulama Esasları'nın 01.08.2011 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere revize edildiği bildirilmiştir.
 

 

GÜRCİSTAN/FORUM İLANI

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza hitaben gelen yazıda;

Gürcistan'ın alkollü ve alkolsüz içecekler sektöründeki ticaret potansiyelini artırmayı amaçlayan "Tradeshow and B2B Matchmaking Forum Business in Georgia-BIG Drinks 2011" isimli Forum'un, 2011 yılı Kasım ayında, Tiflis'te düzenleneceği belirtilmektedir.