8. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden Odamıza alınan yazıda;

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın ibrçok ülkeden alanlarında öncü akademisyenlerin, uzmanların, ulusal ve uluslararası kuruluşların, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile 8-11 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Konferans kapsamında Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen "Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği" ana parolasıyla; 36 alt konu başlığında bildiriler değerlendirileceği ifade edilmektedir. Bildiri başvurularının 1 Ekim- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Konferansın resmi internet sitesi www.tioshconference.gov.tr üzerinden yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat