BERLİN GREEN INDUSTRİES GREEN CİTİES KONFERANSI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza hitaben gelen yazıda;

2011 Asya Pasifik Haftası çerçevesinde, 12-13 Eylül 2011 tarihlerinde, Berlin'de Almanya Federal Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Sayın Christian Wullf'un himayesinde "Green Industries- Green Cities” Konferansının düzenleneceği,

anılan etkinliğe Ülkemizden de özel sektör temsilcilerinin katılımının beklendiği ve Forum’a ilişkin detaylı bilgiye

www.apforum.com ve www.germanglobaltrade.de adreslerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Fuara katılmak isteyenlerin en geç 24 Ağustos 2011 tarihine kadar TOBB’a (0312 218 22 25) bilgi vermeleri

gerektiği bildirilmektedir.