Dernekler/Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmeler

KURULUŞ

 1. 1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. 2.Ticaret Odası Başkanlığına dilekç(bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. 3.Ticari İşletmenin Açılışına Dair Yetkili Organlar Tarafından Alınan Kararın Noter Tasdikli Sureti. (1 asıl 2 fotokopisi)
  Kararda; İşletmenin Unvanı, Açık Adresi, Sermayesi, Temsilcileri ve Bunların Uyrukları Ve Adresleri, Temsilin Şekli, İşletme Konusu açıkça Gösterilecektir.
 4. 4.Dernek kuruluşuna izin veren valilik izin yazısının aslı veya noter tasdikli sureti
 5. 5.Vakfın kuruluşuna ilişkin resmi gazete ilanı
 6. 6.İki adet noter tasdikli Dernek/Vakıf Tüzüğü
 7. 7.İşletme temsilcilerinin işletme unvanı altında düzenlenmiş iki adet imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi)
 8. 8.Oda Kayıt Beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)

TEMSİLCİ TAYİNİ KARARININ TESCİL İŞLEMİ

 1. 1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. 2.Ticaret Odası Başkanlığına dilekç(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. 3.Noter tasdikli temsil yetkisi ile ilgili yönetim kurulu kararı  (Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (1 asıl 2 fotokopi)
 4. 4.Temsilcinin İşletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi)

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL İŞLEMİ

 1. 1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. 2.Ticaret Odası Başkanlığına dilekç(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)  
 3. 3.Noter tasdikli adres değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı (1 asıl 2 fotokopi)

İŞLETMENİN KAPANIŞI

 1. 1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. 2.Ticaret Odası Başkanlığına dilekç(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. 3.Noter tasdikli işletmenin kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı. (1 asıl 2 fotokopi)