Misyon-Vizyon

Misyonumuz

5174 sayılı yasa ile kurulmuş olan odamız, varlık nedeninin üyelerden geçtiğinin bilinci içerisindedir.

Bu nedenle odamız, üyelerimizin istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp sürekli gelişmelerine yardımcı olacaktır.

 

Vizyonumuz

Oda misyonuna uygun olarak yenilikçi, rasyonel, özdeğerleri koruyan, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla;

• Şeffaf, amaca uygun idari ve mali bir yönetim anlayışı sergileyecek,
• Tüm çalışanların süreçlere katılımını ve gelişimini sağlayacak,
• Stratejik adımları atarak, planlama, kontrollü uygulama ve iyileştirme kültürü geliştirecek,
• İlin ekonomik, yatırım ve işbirliği olanakları üzerine araştırmalar yapacak,
• Haberleşme, yayın ve her türlü uygun iletişim araçlarını kullanarak duyuracak, Teknolojik alt yapısı ve çalışma ortamını iyileştirecek, sürekli iyileştirme amaçlı uygun bir kalite düzeyini tutturacak,
• Olası tüm kilit karar alıcılar, dış paydaşlar ile temsil ve lobi faaliyetleri gerçekleştirecek,
• Üyelerinin işlerini geliştirmeleri ve dış ticaret yapabilmelerini sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı fuarlar, iş gezileri vb. faaliyetler düzenleyecek,
• Hedefli ve etkin olmanın ölçülebilir olmaktan geçtiğinden hareketle; tüm kararlarında sistem ve proses yaklaşımını benimseyecek, sürekli iyileştirmeyi her kademede etkin kullanacak,
• TOBB Akreditasyon standardının gerekliliklerini yerine getirerek beş yıldızlı hizmet anlayışını belgelendirecek ve her yıl geliştireceğiz.