KATAR ZİYARETİ

TOBB tarafından 15-17 Ocak 2018 tarihlerinde Katar'a bir ziyaret progamı gerçekleştirilecektir. Program kapsamında, Türk-Katar İş Forumu, altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri, makine ve teçhizat, cam ve züccaciye, tarım makineleri, bebek-yetişkin bezi, enerji hizmetleri, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında iş görüşmeleri ile Katar'da tesis ziyaretleri düzenlenecektir.

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR HAKKINDA

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonunun, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürüttüğü belirtilmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirilmektedir.

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi en son 27/02/2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile en geç 4 Aralık 2017 tarihine kadar Odamıza iletilmesi gerekmektedir.

Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

SEMPOZYUM

Kamu İhale Kurumu ve TOBB işbirliğinde 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla bir sempozyum düzenlenecek olup, sempozyuma katılmak için www.tobb.org.tr adresli web sitesinde sempozyumun ismine açılmış olan banner üzerinden online kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Sempozyum taslak programı ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ekler:
Bu dosyayı indir (sempozyum.pdf)sempozyum.pdf

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI MÜZAKERELERİ

TOBB'dan alınan yazıda;

Ülkemiz ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'dan oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın revizyonu kapsamında anlaşmaya eklenmesi öngörülen Ticaretin Kolaylaştırılması Faslı müzakereleri ile ilgili özel sektörün değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi en geç 16 Kasım 2017 tarihine kadar Odamıza bildirmeniz hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Ekler:
Bu dosyayı indir (müzakere.pdf)müzakere.pdf

POLONYA ZİYARETİ

TOBB'dan Odamıza alınan "Polonya Ziyareti" konulu yazı ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat