buy oem autocad lt 2011 discount access 2013 this contact form this hyperlink adobe mac x student discount
best site autocad 2018 student price where can i buy p9ologic zbrush 4r7 you could try these out www.colornote.com

DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET VE ŞİKAYET ANKETİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından koordine edilen proje kapsamında gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapıldığı belirtilmektedir.

Anılan ankete https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi adresinden ve söz konusu Bakanlığın web sitesinde yer alan "Duyurular" bölümünden ulaşılabileceği açıklanmıştır.

Söz konusu anketin en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar doldurulması hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

TÜRK-RUS TİCARET VE SANAYİ SOÇİ FORUMU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen 25 Eylül 2017 tarihinde Soçi şehrinde gerçekleştirilmesi öngörülen Türk-Rus Ticaret ve Sanayi Soçi Forumunda Kırım Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası’nın da yer alacağı ve bu durumun Kırım politikamız ve Ukrayna ile ilişkilerimiz bakımından sıkıntılara neden olabileceği belirtilerek söz konusu etkinliğe ülkemizden çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarımızca destek sağlanmamasının ve iş adamlarımızın Kırım ile iş yapmaya teşvik edildiği görüntüsünün verilmemesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, anılan etkinliğe Türk Rus ticaret ilişkilerine bölgesel katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak Kırım Ticaret Odası ile doğrudan resmi görüşmeler yapılmaması kaydıyla katılım sağlanmasının mütalaa edildiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 

MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TOBB'dan alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atfen; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği'nin 15.7.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır. Ayrıca söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat