KOBİLERİN GZTF ANALİZİ

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013 (KSEP) KOBİ’ler ile ilgili politikalarda ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu’nun 2011/09 sayılı kararı ile onaylandığı ifade edilmektedir.

KSEP 2015-2018 hazırlık çalışmaları kapsamında KOBİ'lerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması ve çevresel fırsatlar ile tehditlerin KOBİ'lerin bakış açısından tespit edilmesine yönelik bir anket uygulamasına karar verilmiştir.

KOBİ'lerimiz tarafından 21.09.2014 tarihi mesai bitimine kadar doldurulabilecek olan anket www.kosgeb.gov.tr adresinde duyurular bölümünde, ayrıca www.kobi.org.tr adresinde de ana sayfada yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

KOBİ KAMPÜS

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza alınan yazıda;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) yazısına atfen,

KOBİ'lerin internet üzerinden çeşitli konularda verilecek eğitimlerden yararlanması amacıyla "KOBİ Kampüs" adı altında yeni bir program başlatıldığı bildirilmektedir. Konuya ilişkin olarak, ilk etapta 15 farklı konuda verilecek eğitimlerden, KOBİ'lerin ücretsiz olarak faydalanabileceği ifade edilmektedir.

Eğitimler http://kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan portalda sunulmakta olup, KOSGEB veritabanına kayıtlı olan ve güncel KOBİ beyannamesi onaylanmış KOBİ'ler, söz konusu eğitimlerden yararlanabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

II.KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Başkanlığı'ndan Odamıza alınan yazıda;

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteği ve koordinasyonu ile bölgede yer alan 7 üniversitenin ortaklığıyla KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği" nin 1 Ocak 2013 tarihinde faaliyetlerine başladığı belirtilmektedir.

II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu'nda uluslararası düzeyde bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkan sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Sempozyum Niğde Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

İŞYERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza alınan yazıda;

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde yapılacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda üyelerimizin yapacağı itirazlar için “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”nun eksiksiz doldurulup (www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar)  Odamıza iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

HİJYEN EĞİTİMİ HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza alınan;

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi, perakende ve toptan satışlarının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yazısı ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ekler:
Bu dosyayı indir (hijyen.pdf)hijyen.pdf

KAMYONET SAHİPLERİNİN K1* VE K2* BELGE ÜCRETLERİNE İNDİRİM YAPILDI

Azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan az olan kamyonetler için uygulanan %75 indirim oranı yapılan değişiklik ile %90’a çıkartıldı. Yaklaşık 2.300 TL olan K2* belgesi ücreti 1.000 TL’ye 4.600 TL olan K1* belgesi ücreti 2.000 TL’ye indirildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Şevket Katırcıoğlu; Yapılan yönetmelik değişikliği ile K2* ve K1* belgesini ilk defa alacak gerçek ve tüzel kişilere uygulanan indirim oranı artırıldı. %75 olan oran %90 çıkartıldı. Böylece belge ücretlerinde büyük bir indirim sağlanmış oldu.

Bugüne kadar alması gereken K türü yetki belgesi almamış esnafın ve diğer araç sahiplerinin bir an önce odamıza başvurmaları ve herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan belgelerini Odamızdan temin etmeleri gerekmektedir” dedi.

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat