RUSYA FEDERASYONU VİZE UYGULANMASI KARARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza alınan yazıda;

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nun yazısına atfen,

Rusya Federasyonu'nun 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza vize uygulamaya başlayacağı belirtilmekte olup, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Rusya Federasyonu'na seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımızın anılan ülkenin diplomatik veya konsolusluk temsilciliklerinden vize almaları gerektiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte Rusya Federasyonu'nda geçici ikamet izni veya daimi ikamet izni bulunan Türk vatandaşları, gemi adamı cüzdanı sahibi olan Türk vatandaşları ve resmi pasaport hamili (diplomatik, hususi, hizmet pasaportları) olan Türk vatandaşlarının vizeden muaf olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, İstanbul'dan vize başvurusunda bulunacakların, Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad. Engin Apt. No:175/3 Şişli adresindeki vize merkezine başvurmaları tavsiye edilmektedir. Merkezin telefon numaraları ile çalışma saatleri www.vhs-turkey.com web adresinde yer almaktadır.

Konuyla ilgili güncel gelişmelere Dışişleri Bakanlığı web sitesinin (www.mfa.gov.tr) "Duyurular" bölümünde yer verilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ İLE İLGİLİ DUYURU

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ( TMFB ) ile ilgili Üyelerimize ve diğer ilgililere duyuru ;  

Birliğimizden ve Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden gelen yazılarda; Ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir.

Yönetmeliğin “Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” başlıklı 6 ncı maddesi 3 üncü fıkrası gereğince bu Yönetmeliğe ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayolu ile taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri bahsi geçen faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almalarının 01.01.2014 itibari ile zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Bu hususa ek olarak 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ” kapsamında kalan bazı işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğunun 01.07.2015 tarihi itibariyle başladığına vurgu yapılmaktadır.

Bu kapsamda, TMFB sahibi işletmelerin TMGD’lerden hizmet alma veya sözleşmeli olarak hizmet alma işlemlerinin kayıt, takip ve izlenebilmesi için ilgili Bakanlığın U-Net Otomasyon sistemi üzerinde KATİP (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İşlemleri) adı altında bir bilgisayar programının hazırlandığı bilgisi verilmektedir. Bu program ile TMFB sahibi işletmelerin bir TMGD zorunluluğu yerine getirip getirmedikleri ilgili Genel Müdürlük ve Bakanlığa bağlı Bölge Müdürlüklerince izlenebilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu yönetmelikler kapsamında tehlikeli maddeler ile iştigal edip henüz TMFB almamış ve TMFB alıp bir TMGD ile hizmet/istihdam sözleşmesi yapmamış olan Odanız üyesi ilgili firmaların bahsi geçen zorunluluklar konusunda bilgilendirilmeleri ve ayrıca, zorunlulukları yerine getirmeyenlerin yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabileceklerdir.

Üyelerimize ve diğer ilgililere önemle duyurulur.

ENDONEZYA İŞADAMLARI HEYETİ

KOSGEB Niğde Müdürlüğü'nden Odamıza alınan yazıda;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin organizasyonunda 7-10 Aralık 2015 tarihleri arasında Endonezya'ya yönelik işadamları heyet programının düzenleneceği, başkent Jakarta şehrini kapsayacak organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerinin buluşturulacağı, nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu heyet programına katılmak isteyen firmaların 27 Kasım 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar http://goo.gl/9LxJRY adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ekler:
Bu dosyayı indir (endonezya.pdf)endonezya.pdf

8. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden Odamıza alınan yazıda;

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın ibrçok ülkeden alanlarında öncü akademisyenlerin, uzmanların, ulusal ve uluslararası kuruluşların, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile 8-11 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Konferans kapsamında Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen "Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği" ana parolasıyla; 36 alt konu başlığında bildiriler değerlendirileceği ifade edilmektedir. Bildiri başvurularının 1 Ekim- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Konferansın resmi internet sitesi www.tioshconference.gov.tr üzerinden yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

KAREKODLU ÇEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza alınan yazıda;

Türkiye'deki şirketlerin yurtiçi satış cirolarının, yani toplam yurtiçi ticaret hacminin, 2014 yılında 3,7 trilyon lira civarında olduğu, bu yurtiçi ticaret hacminin de yaklaşık üçte ikisinin, yani 2,4 trilyon lirasının, vadeli işlemlerle yapıldığının tahmin edildiği belirtilmekte ve vadeli ticaretin, ekonomide büyük paya sahip olduğu ifade edilmektedir.


Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasından sonra, Kredi Kayıt Bürosu ile birlikte, çek sicillerinin özel sektöre açılmasının sağlandığı ancak reel sektördeki şirketlerin bu sistemi beklenilen ölçüde kullanamadığı belirtilmektedir. Çek sicil raporlarının yüzde 95'ini finansal kurumlar alırken, reel sektörün payının yüzde 5'te kaldığı ifade edilmektedir.


Bunun üzerine, sistemin daha hızlı, güvenilir ve etkin hale getirilmesi için karekodlu çek uygulamasının geliştirildiğ, bu süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Kredi Kayıt Bürosu ve ilgili kamu kurumları koordinasyon içinde çalışıldığı ve Karekodlu çekin, Türkiye ve dünyada bir ilk olduğu bildirilmektedir.


Risk santralizasyon merkezinin Türkiye Bankalar Birliği'ne verilmesiyle pozitif sicil de tutulmaya başlandığı, kişilerin ödemediği çek ve senetlerin yanında ödediklerinin de kayıtlara girmeye başladığı, 2006'dan bu yana kişilerin bütün kredi geçmişinin Kredi Kayıt Bürosu kayıtlarında yer almakta olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla karekodlu çek kullanımında, çek veren kişinin tüm finansal geçmişinin artık görülebilmekte olduğu bildirilmektedir.


15 Haziran 2015'den itibaren uygulamaya başlanan Karekodlu çekin, ticaret hayatını doğrudan ve olumlu yönde etkileyecek, yeni ve çok önemli finansal ürün olduğu belirtilmekte, çeklerin piyasada kullanımını kolaylaştıracak, keşideci ile ilgili piyasaya daha fazla bilgi verecek yeni uygulamanın, karekodlu çekle başlamış olduğu dile getirilmektedir. Bunun için üyelerimizin çalıştıkları bankalardan karekodlu çek talep etmelerinin önem arz ettiği ifade edilmektedir. Yine ticaret yaparken üyelerimizin müşterilerinden karekodlu çek talep etmesinin sistemin yaygınlaşmasını sağlayacak ve karekodlu çekin kullanımını artıracağı belirtilmektedir.

 

Karekodlu çekin tanıtımı ve nasıl kullanılacağına yönelik olarak hazırlanmış olan tanıtım filmine http://tobb.org.tr/OdaveBorsalarDB/Sayfalar/20151012-Sunum.php adresinden ulaşabilir ve indirebilirsiniz. 

 

Bilgilerinize sunarız.

"KIR KABUĞUNU BİR FİKİR DE SEN BUL-3" İŞ FİKRİ PROJE YARIŞMASI BAŞLIYOR

nitso bilbord

NiTSO öncülüğünde ve NiTSO bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları’nın desteği ile Ödüllü İş Fikri Proje Yarışması;

“Kır kabuğunu

bir fikir de sen bul-3” Girişimcilik Yarışması Başlıyor!

 

‘En iyi iş fikrini ben bulurum’ diyenler sizin için bir fırsat doğuyor. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) ile bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları’nın öncülüğünde gerçekleştirilen iş fikri proje yarışmasının üçüncüsü düzenleniyor.

“Kır kabuğunu, Bir Fikir de Sen Bul-3 ” adlı iş fikri proje yarışması ile Niğde ilinde girişimcilik potansiyeli ve değerlerini ortaya çıkaracak en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi iş fikirleri aranıyor. 

“Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul-3” yarışması hem 18 yaş ve üzeri gerçek kişiler için hem de lise ve dengi düzeyde öğrenim gören öğrenciler için olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir. Birinci kategoriyi kapsayan 18 yaş ve üzeri gerçek kişiler için yarışmada ilk etapta ilk on belirlenecek ve sözlü mülakata çağrılacaktır. Sözlü mülakat sonunda ilk üçe kalan yarışmacılar belirlenecektir. 18 yaş ve üzeri gerçek kişileri kapsayan birinci kategoride; birinciye 8.000 TL, ikinciye 5.000 TL, üçüncüye 3.000 TL para ödülü verilecektir. Para ödülünün yanı sıra ilk üçte yer alan yarışmacılara iş fikirlerini hayata geçirmeleri koşuluyla NiTSO’nun yayınlarında ücretsiz reklam yayınlama ve gelecekte açılması planlanan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ kursuna ön elemesiz katılma hakkı verilecektir.

Genç ve yaratıcı beyinlerin girişimci potansiyeli yüksek, kaliteli projeler ortaya koymalarını hedefleyen ikinci kategoride ise, mülakat yapılmaksızın ilk üçe kalan yarışmacılar belirlenecektir. Ödül olarak birinciye notebook, ikinciye tablet pc, üçüncüye I Pod müzik çalar verilecektir.

Başvurular 9 Kasım 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Aralık 2015 Perşembe günü saat 17.00’de sona erecektir.

Ödüllü iş fikri proje yarışmasına katılmak isteyenlerin yapmaları gereken, en iyi iş fikrini bulmak ve başvuru formunu doldurmak.

Başvuru ve daha fazla bilgi için iletişim adresi:

Adres: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası

Bankalar Caddesi No:17 Merkez/ NİĞDE

e-mail:www.nitso.org.tr

Tel: 0 388 233 55 01 Fax: 0 388 233 55 00

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat