MOLDOVA/GÖKOĞUZ YERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza hitaben gelen yazıda;

Gagauzya'nın başkenti Komrat'ta 4-5 Kasım 2011 tarihleri arasında,

özerk bölgenin ekonomik olanaklarının tanıtımı amacıyla,

Gagauzya'ya Yatırım-Gelişme Vektörü temalı II.Uluslararası Ekonomi Forumu'nun,

6 Kasım 2011 tarihinde ise Gagauzya Şarap Yortusu'nun düzenleneceği belirtilmektedir.

MOĞOLİSTAN'A MADENCİLİK HEYETİ ZİYARETİ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza hitaben gelen yazıda;
 
 
 
 
Türk – Moğol İş Konseyi tarafından 23 – 28 Ağustos 2011 tarihleri arasında Moğolistan’ın
 
 
 
 
madencilik alanında işbirliği ve potansiyel    fırsatlarını   araştırmak ve    
 
değerlendirmek amacıyla söz konusu ülkeye işadamlarımızın katılımıyla
 
 
 
 
bir ziyaret düzenleneceği belirtilmiştir.

5.ULUSLARARASI YAPI MÜTEAHHİTLİK VE MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİSİ FUARI

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda;

Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği'nin notasına atıfla, 24-27 Ekim 2011 tarihleri arasında

Amman Uluslararası Motor Gösterileri Merkezi'nde Ürdün Müteahhitler Birliği tarafından

5.Uluslararası Yapı, Müteahhitlik ve Mühendislik Endüstrisi Fuarı'nın ve Filistin'in Yeniden İmarı Forumu'nun

gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK PROJE TEFTİŞLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza hitaben gelen yazıda;
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca çalışma barışının sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yerine getirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla programlı teftişler yapıldığı, bu bağlamda 2010 yılından itibaren proje tabanlı ve önleyici teftişlere daha çok yer verilmeye başlandığı, bu teftişlerde ilgili taraflarla işbirliği yapılmasına ve sorunların çözümünde birlikte hareket edilmesine öncelik verileceği ifade edilmektedir.

DÜNYA İSLAMİ FİNANS ZİRVESİ 2011

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza Hitaben gelen yazıda;

Pakistan’da yerleşik "Puhlicitas” adlı özel bir medya şirketinin Karaçi, Pakistan’da 21-22 Eylül 2011 tarihlerinde,

 “Dünya İslami Finans Zirvesi 2011” temalı, “Büyüme ve Fırsatlar” konulu, bir Konferans düzenleyeceği bildirilmiştir.

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat