İPTAL EDİLEN VE YENİLEME HAKKINI KAYBEDEN K TÜRÜ YETKİ BELGELERİ YENİLENİYOR

Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılan değişiklikle; Yenileme Hakkını kaybeden K türü yetki belgelerine bir yenilme fırsatı tanındı. Buna göre;

Bitim süresi üzerinden 270 gün dolmayan belgeler belge tam ücretinin %5 ile 270 geçen ve 540 güne kadar geçimlerde ise belge tam ücretinin %25 ödeyip gerekli diğer şartlı sağladıktan sonra belgelerini 5 yıllığına yenileyebilecekler.

Yönetmeliğe eklenen Geçici 10.Madde ile 30/04/2014 tarihine kadar Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önce iptal edilmiş olan K türü yetki belgeleri, belge sahiplerinin başvurmaları ve Yönetmelikte öngörülen diğer şartları tamamlamak ve sözkonusu belge ücretinin %25 tutarını ödemek şartı ile belgelerini tekrar alabilecekler.

Ayrıca Yönetmeliğin 13.maddesinde Muafiyetsiz K1 belge sahibi gerçek kişiler için uygulanan 35 ton Kapasite şartı 30 olarak yeniden düzenlendi.

Bu imkanlardan yararlanmak isteyen belge sahiplerinin belirlenen süreler içerisinde Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

10 VE ÜZERİ PERSONELİ İSTİHDAM EDEN ESNAFA İŞVEREN PRİMİ TEŞVİK UYGULAMASI BAŞLADI

ÖNEMLİ

DUYURU

1 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81. maddesinde yapılan değişiklik ile SSK İşveren Primi ödemelerinde öngörülen %5 teşvike ilave olarak %6 oranında ek bir teşvik uygulanmaya başlandı.

Yeni uygulanmaya başlanan 31/12/2017 tarihine kadar sürecek olan bu teşvikin İlimiz istihdamına büyük katkısı olacağını umut ediyoruz.

Yapılan değişiklik ile aralarında İlimizinde bulunduğu bazı illerde 10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ödemekle yükümlü oldukları Sigorta Primlerinin işveren hisselerinin bir kısmı teşvik edilecek.

Asgari Ücretli bir işçi için işveren tarafından ödenmesi gereken 199,19 TL SSK işveren payının 112,37 TL'si hazinece karşılanacak. Daha önceki yıllarda uygulanan teşvikle bu teşvikin kıyaslanması durumunda önceki teşvikte SSK işveren payının tamamı, Gelir Vergisinin (stopaj) tamamı hazinece karşılanmaktaydı. Bir başka ifade ile bu değişikle sağlanan 112,37 TL teşvik önceki teşvikte 331,19 TL civarındaydı.

Kararın önceden uygulanan teşvik yasasının getirmiş olduğu imkanların uzağında kaldığı anlaşılsa da, sanayicimizin, esnafımızın ve tüccarımızın desteklenmesi noktasında ve sigortalı işçi çalıştırmayı teşvik edici olduğu bir gerçektir.

SAYISAL TAKOGRAF YURT İÇİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

DUYURU

Karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan takograf cihazı (analog, sayısal) kullanımına ilişkin kurallar, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) doğrultusunda ilgili ülkelerin mevzuatında düzenlenmektedir.

AETR hükümleri gereğince yürürlüğe giren sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 16 Nisan 2010 tarihinde imzalanan protokol gereğince sayısal takograf kartlarının üretimi TOBB tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sayısal takograf uygulaması şu an için sadece yurt dışı taşımacılık yapan araçlar (16.06.2010 tarihinden sonra yeni tescil edilen araçlar) için zorunlu olmakla birlikte 12 Ocak 2012 tarih ve 28171 sayılı Resmi Gazete'de yer alan "Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği"nin 23. maddesinde belirtildiği üzere, söz konusu uygulama 01.01.2014 tarihinden itibaren, yurt içi taşımacılık yapan ve takograf cihazı kullanması zorunlu olan araçlar için de geçerli olacaktır.

Bu doğrultuda ülkemiz dâhilinde yapılan taşımaların ve takograf cihazı kullanması zorunlu olan araç sahiplerinin bir an önce sayısal takograf kartlarını almaları önem arz etmektedir.

K BELGELERİ HAKKINDA DUYURU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca 23/05/2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle; yenileme hakkını kaybeden K türü yetki belgelerine bir yenileme fırsatı tanındı.

Buna göre; belge sahipleri, bitim süresi üzerinden 270 gün geçmemiş belgeler için belge tam ücretinin %5’ini, 270 gün ve 540 gün arasındaki geçimlerde ise belge tam ücretinin %25’ini ödeyip gerekli diğer şartları sağladıktan sonra belgelerini 5 yıllığına yenileyebilecekler.

Yönetmeliğin 13.maddesinde Muafiyetsiz K1 belge sahibi gerçek kişiler için uygulanan 35 ton kapasite şartı 30 ton olarak yeniden düzenlendi.

Yönetmeliğe eklenen geçici 10. Madde ile Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce iptal edilmiş olan K türü yetki belgesi sahipleri, 30/04/2014 tarihine kadar başvuruda bulunarak, Yönetmelikte öngörülen diğer şartları tamamlamaları ve söz konusu belge ücretinin %25 tutarını ödemeleri şartı ile belgelerini tekrar alabileceklerdir.

Bu imkanlardan yararlanmak isteyen belge sahiplerinin, belirlenen süreler içerisinde Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

AHİLER KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Ahiler Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği programı açıklanmıştır.

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
Referans No: TR71/2013/DFD

2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın vizyonu ve Bölge Planı çerçevesinde ilan edilmiştir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 882.366,32 TL'dir.

Programın Amacı: Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve  rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayabilecek, bölge kaynaklarının tespit edilerek sürdürülebilir kalkınma hamlesine dönüşmesine ve kalkınmanın önünde risk olabilecek faktörlerin tespit edilerek önlemlerin alınmasına yardımcı olacak araştırma çalışmalarının, stratejik eylem planları ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. 

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat