Ç.H.C./SHENZHEN-TÜRKİYE YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ FORUMU

TOBB'dan Odamıza alınan yazıda;

Çin Halk Cumhuriyeti'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Shenzhen'in Belediye Başkanı Xu Qin'in Çin'in ve kendi sektörlerinde dünyanın en büyük firmalarından oluşan bir işadamları heyeti ile birlikte 16-18 Haziran 2013 tarihleri arasında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecekleri bildirilmektedir.

Ziyaret kapsamında, 17 Haziran 2013 tarihinde, saat 09.30-12.30 arasında İstanbul Grand Cevahir Otel'de Shenzhen-Türkiye Yatırım ve İşbirliği Forum'u düzenleneceği belirtilmektedir.

WOMAN IN LEADERSHIP KONFERANSI

TOBB'dan Odamıza alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen,

Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreterliği’nce Brüksel Büyükelçiliğimize gönderilen davet mektubuna atfen, 1 Temmuz 2013 tarihinde Brüksel’de “Woman in Leadership” başlıklı bir konferans düzenleneceği bildirilmekte, üye ülkelerden katılımcılar Konferansa davet edilmektedir. 

Ekler:
Bu dosyayı indir (program.pdf)program.pdf

EXİMBANK KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 

TOBBdan Odamıza gelen yazıda,

 

İhracat sektörü ve döviz kazandırıcı hizmetler sektörünün finansmana erişim imkanlarım arttırmak amacıyla kaynak maliyetlerinin gelişimi ve piyasa faiz oranlarının genel seyri de dikkate alınarak 21.05.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı düzenlemelerin yapıldığı bildirilmiştir. 

AFGANİSTAN'DA VİZE ALINMADAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER

TOBB'dan alınan yazıda, Kabil Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen,

 

Afganistan’da ISAF’a ve yabancı kuvvetlere bağlı askeri üslerde aldıkları ihaleleri yürüten bazı Türk şirketlerinin, çalıştıracakları personel için Afgan makamlarından giriş veya çalışma amaçlı vize almadıkları, şirket personelini Türkiye-BAE-Afganistan-BAE-Türkiye güzergahında “low cost carrier” statüsündeki havayolu şirketleriyle, anılan ülkelere getirdikleri, ABD tarafından Afganistan ile vaktiyle imzalanan “Military Technical Agreement”ın yorumlanması suretiyle bazı Türk firmalarınca da devam ettirilen bu uygulamanın kimi zaman vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açtığı, özellikle vatandaşlarımızın askeri üslerin dışına sevk edilmesi gereken sağlık sorunları gibi acil hallerde önemli sıkıntılar yaşandığı, ayrıca uçuş izni bile almadan doğrudan ABD/ISAF üslerine gidip gelen “charter” uçuşlar nedeniyle, THY gibi ülkemiz ve Afganistan arasında düzenli tarifeli seferleri bulunan havayolu firmalarının da maddi kayba uğradıklarının kaydedildiği bildirilmektedir. 

GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ

TOBB'dan alınan bir yazıda;

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında, 16/12/2010 Tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin; Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve ikinci fıkrası hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe giren yapı ustalarının kayıtları ve belgelendirme işlemlerine dair uygulamalara yönelik bazı tereddütlerin giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün yazısı iletilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ekler:
Bu dosyayı indir (bakanlık.pdf)bakanlık.pdf
ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat