TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Niğde Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bilgileri aşağıda yer alan limited şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde vergi dairesi terk durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketin tescilli adresine müdürlüğümüz tarafından tebligat yapılmıştır.şirketlerin iş bu

ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde terk olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da

şirket faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla

devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde terk münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da

tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl

sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 27/02/2014

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Niğde Ticaret Sicili Müdürlüğü

münfesih olma veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 08/11/2013

tarihli ve 8439 sayılı Türkiye ticaret sicili gazetesinde yayınlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan limited

şirketlerin 15/01/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen terk edilerek kayıtlarının silindiği ilan olunur.

NiTSO, 2014 BAUTEC YAPI VE TEKNOLOJİ FUARI'NA KATILIYOR

Odamız, Bautec 2014 Uluslararası Yapı İnşaat ve Teknoloji Fuarı’na katılmak üzere 19 Şubat – 23 Şubat 2014 tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’e dört günlük bir iş gezisi düzenliyor.

BAUTEC Yapı ve İnşaat Fuarı’nda, inşaat malzemeleri, iş makineleri, iç tasarım, yapı kimyasalları ve sistemleri, alçıpan sistemleri, inşaat mühendisliği, iskele, pencere ve kapı, ısıtma ve havalandırma, yangın koruma, çatı ve duvar kaplama, ahşap bina ürünleri vb. ürünler sergileniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu;

“Bautec Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı her iki yılda bir düzenlenen ve birçok ülkeden ziyaretçi ağırlayan önemli bir fuar. Biz de ilgili sektördeki üyelerimize fayda sağlayacağını düşünerek, Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları’nın da desteğiyle bu fuara katılmayı planladık. Fuara katılacak olan üyelerimiz, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaları ve fuar ile ilgili sektörde faaliyet göstermeleri kaydı ile fuar katılım bedeline belli oranda destek alabileceklerdir. Fuara katılım için son başvuru tarihi 10 Ocak 2014 Cuma günüdür. Kontenjanımız sınırlı olduğu için, başvurularda müracaat sırası esas alınacaktır. Fuar ile ilgili detaylı bilgi Odamızdan alınabilir” diye konuştu.

DUYURU

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden Odamıza alınan yazıda;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, 81 ilde telekonferans aracılığıyla gerçekleştirilen Sivil Savunma KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) farkındalık eğitimi, sığınaklar hakkında bilgi, sığınak kullanımı ve hazırlanması konularının Niğde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü web sitesinde yayınlandığı ve ayrıca isteyen vatandaşlarımızın söz konusu bilgileri bizzat Müdürlüğe giderek de alabilecekleri ifade edilmektedir.

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat