TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Münfesih olma veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan

ihtar ve 08/11/2013 tarihli ve 8439 sayılı Türkiye ticaret sicili gazetesinde yayınlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan

ve ekli dosyada bilgileri yer alan limited şirketlerin 07/04/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen terk edilerek kayıtlarının silindiği ilan olunur

VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE KONFERANSI DUYURUSU

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

VII.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın, 5-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Konferans kapsamında, İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi ana başlığı altında; 56 alt konu başlığında çalışanların sağlığı ve güvenliği tartışmaya açılarak uluslararası düzeyde bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımının amaçlandığı ayrıca dünyanın birçok ülkesinden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve benzeri sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımlarıyla ekonomik ve sosyal boyutları açısından ülkemiz ve dünya gündeminde önemli bir yere sahip olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" konusunda bölgesel ve uluslararası işbirliklerinin arttırılarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Dünyanın en büyük iş sağlığı ve güvenliği fuarını iki yılda bir Almanya'nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen MESSE Düsseldorf Firması'nın, dünyada üçüncü ülke olarak ülkemizde İstanbul, Haliç Kongre Merkezi'de Konferans ile eş zamanlı olarak TOS+H Expo 2014 Fuarı'nı düzenlemekte olduğu, konu ile ilgili uluslararası ve ulusal ölçekli tüm kurum ve kuruluşların hizmet ve ürünlerini söz konusu fuarda sergileyebilecekleri belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ARAŞTIRMASI

İstanbul Sanayi Odası'ndan Odamıza alınan yazıda;

1968 yılından bu yana her yıl kamuyouna sunulan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" çalışmasının yalnız sanayimizin değil, ekonomimizin tümüne ilişkin önemli bir referans niteliği taşıdığı ifade edilmektedir.

2013 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'na katılabilme alt sınırının üretimden satışlarda 60 milyon TL olarak tespit edildiği ve büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin ayrıntılı gelir tablosu ile tutarlı olması gerektiği belirtilmektedir.

Üretimden satışları 60 milyon TL'yi aşan ve 2013 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda yer almak isteyen kuruluşların;

İSO web sayfasından (www.iso.org.tr) indirilerek doldurulan Anket Formunu, tahakkuk fişi ile birlikte 2013 yılına ait Kurumlar Vergisi e-beyannamesi veya yeminli mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ile ayrıntılı gelir tablosunu;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine veya iadeli taahhütlü posta veya kargo ile 5 Mayıs 2014 tarihine kadar göndermeleri gerektiği bildirilmektedir. Bu tarihe kadar Anket Formu İstanbul Sanayi Odası'na ulaşmayan firmaların başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı ifade edilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İlimiz Ulukışla İlçesi Gedelli mevkiinde, güvenlik güçlerimize yapılan hain saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Milletimizin başı sağolsun...

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat